Aksaray esnafi,ürünler,Firmalar,Aksaray firma rehberi,emlak ilanları,Aksarayda,Haber,esnaf haber,
Kullanıcı Sözleşmesi 14/11/2013

Kullanıcı Sözleşmesi

Normal Üyelik ücretsizdir.

Değerli ziyaretçimiz,

aksarayesnafi.com gönüllü bir çalışmanın ürünüdür. Üyenin girdiği bilgilerin doğru bilgiler ve diğer üyelerin

İtiraz etmeyeceği şekilde metin ve görsellerin yüklenmesi gerekmektedir.  

Üye olmadan önce lütfen Üyelik Sözleşmesi'ni dikkatle okuyun. Üye olduğunuz anda bu maddeleri kabul etmiş sayılırsınız.

aksarayesnafi.com Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar

İşbu sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan aksarayesnafi.com yönetimi ile Siteye üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site:www.aksarayesnafi.com adreslerinde yayın yapan internet sitesi

İnternetsitesi : aksarayesnafi.com yönetimi

Üye:www.aksarayesnafi.com adreslerinde yer alan üyelik formu doldurmuş, ve Gönder butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış her kullanıcı, kullanım şartları ve üyelik koşullarını kabul etmiş sayılır.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin aksarayesnafi.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin aksarayesnafi.comtarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.Üyebahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

         Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, siteninilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 

          Siteye üye olabilmek için işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmalıdır.

         Üye, aksarayesnafi.com'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple aksarayesnafi.com'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

          Üyelerin, site aracılığıyla aksarayesnafi.comtarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan aksarayesnafi.com'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

          Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. aksarayesnafi.com, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

      

         Üyetarafından oluşturulan üye profili,aksarayesnafi.comtarafından onaylandıktan sonra sitede görüntülenir. Kurumsal Üyelik dışındaki profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.)  bulunamaz;aksarayesnafi.comkişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilindebulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.

          Üyeler, aksarayesnafi.com'un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı aksarayesnafi.comdoğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

      

           Her üye,aksarayesnafi.comve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki sitede dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla aksarayesnafi.comile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı aksarayesnafi.comdoğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

     

          Üye, sitenin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitenin veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.

 .        Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

           Kurumsal Üye'ye ait firma tanıtım sayfasına yapılan üye yorumları, yorumu yazan "üye" ye aittir.Yapılan olumlu, olumsuz yorumlardan doğabilecek anlaşmazlıklardan aksarayesnafi.comsorumlu tutulamaz.

       Kurumsal Üye' ye ait firma tanıtım sayfası yönetimini kendisi gerçekleştirecektir.Firma profiline eklenen resim, içerik yazıları "Kurumsal Üye" 'ye aittir.


4.2. aksarayesnafi.com'un Hak ve Yükümlülükleri 

      aksarayesnafi.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme;